Sisältöön sitemap

Uuden palvelukokonaisuuden myynnistä vastaava Petri Lindholm kertoo, että kyseessä on ainoa laatuaan pk-yrityksille tarjolla oleva ratkaisu, jolla voidaan hallita ja automatisoida kaikkia tavaran tilaamisen, varastoimisen, toimittamisen ja hallinnan prosesseja alusta loppuun saakka – samalla tavalla kuin suuryrityksissä tehdään.

– Ratkaisulla pystyy pyörittämään sujuvasti myynnin, tilausten ja toimitusten sekä varastoinnin hallinnan kokonaisketjua 5–300 miljoonaa euroa vuositasolla vaihtavissa yrityksissä, Lindholm toteaa.

Aikaisemmin suuryrityksille vastaavia järjestelmiä kotimaassa ja maailmalla toimittanut Lindholm sanoo, että kokonaisratkaisut ovat olleet liian kalliita suurimmalle osalle suomalaisista yrityksistä. Palvelulle on kuitenkin kova tarve erityisesti keskisuurissa kaupan alan yrityksissä.

– Oivallus tämänkaltaisen kokonaispalvelun tarpeellisuudesta kirkastui suoraan yhteisten asiakasprojektiemme ja niissä syntyneiden onnistumisien sekä kehitystoiveiden kautta. Ymmärsimme, että meillä on tuotteistamista vaille valmiina kaikki tarvittava osaaminen ja teknologia.

– Tarjoamme nyt pienemmille yrityksille yhdeltä luukulta kansainvälisen tason järjestelmäkyvykkyyden täyttävän kokonaispalvelun, jossa ohjelmien eri osien välinen yhteistyö ja roolit on valmiiksi mietitty sekä toimiviksi testattu.

tilaus-toimitusketjun automatisointi

Tehokkuus ja tuottavuus tähtäimessä:

Ohjelma automatisoi rutiinityöt ja auttaa ostajaa tekemään fiksuja päätöksiä sekä ratkaisee varastonhallinnan haasteita

Ratkaisu soveltuu kaupan- ja tukkukaupan alan yrityksille, joissa tuote pysyy valikoimassa jonkin aikaa ja käsiteltävät tuotemassat ovat suuria. Näitä ovat esimerkiksi rautakaupat, päivittäistavarakaupat, halpahallit ja mitkä tahansa muut kaupan ja tukkukaupan alan yritykset, jotka kokevat haasteita suurten nimikemäärien ja isojen toimittajamäärien kanssa.

Kohderyhmän yrityksillä on tuotteiden myyntiin, tilaamiseen, varastointiin ja toimittamiseen liittyvässä ketjussa yhä todella paljon vaiheita, joissa tietoa joudutaan siirtämään manuaalisesti järjestelmästä toiseen.

Ostamisen sanomavälityksen asiantuntija Kari Riipinen kertoo, että digitalisoimalla ja automatisoimalla niihin liittyvät rutiinityöt saadaan aikaan valtavia säästöjä työtunneissa.

– Sujuvuutta prosesseihin syntyy, kun kaikki tieto siirtyy ja täydentyy suoraan koko tilaus-toimitusketjun läpi sähköisesti, Riipinen luonnehtii.

Tuotteemme keskustelee itsenäisesti jopa tukkureiden omien tilausohjelmien kanssa, mikä on tyypillinen runsaasti manuaalista tiedonsyöttöä vaativa pullonkaula ketjussa. Toimitussanomien välityksellä suoraan kassajärjestelmään ja edelleen varastonhallintaan pystytään vähentämään jopa 80 prosenttia rutiinikirjauksista ja vähentämään kirjausvirheitä, Riipinen sanoo.

Petri Lindholm täydentää, että ratkaisu osaa lisäksi ennustaa tuotteiden menekkiä ja auttaa optimoimaan hankinnat niin, että kysyntä ja tarjonta kohtaavat parhaalla mahdollisella tavalla.

– Usein yrityksen tietojärjestelmä ei kerro riittävän tarkasti ja nopeasti, mitä kaikkea heillä on kaupan ja mitä valikoimassa pitäisi olla. Siksi yritykset päätyvät helposti joko myymään ei-oota tai kerryttävät ylisuurilla ostoilla varastoon huonosti kiertävää tavaraa. Näitä molempia haasteita ratkaisemme tällä palvelulla, Lindholm kertoo.

– Ohjelma lukee kassajärjestelmästä myynnin raportointidataa, varastosaldot sekä muita tuotteisiin tai toimittajiin liittyviä ohjausparametrejä, kuten pakkauskoot. Niiden pohjalta se tekee automaattisesti ostoehdotukset, joihin se on huomioinut myös tarpeen mukaiset sesongit ja trendit, Lindholm jatkaa.

Kokonaisuuteen sisältyy myös tavaran varastointi- ja toimitusketjun kattava logistiikan hallintajärjestelmä.

– Tarjoamme asiakkaillemme ratkaisun, jolla hoituu tilausten vastaanotto ja hyllytys, tilausten keräily ja toimitus, eräseuranta varastossa sekä jakelun ohjaus. Yrityksellä voi olla käytössä joko oma tai maahantuojan ulkoistettu varasto, Lindholm toteaa.

Riskitön, helppo ja hallittava;

kokonaispalvelussa vastuun toimivuudesta kantaa ratkaisun tarjoaja

Kokonaispalvelu on Lindholmin mukaan asiakkaalle helppo ja riskitön tapa lähteä digitalisoimaan kaupankäynnin ja liiketoiminnan prosesseja.

– Jokainen tämän kokoluokan yritystä pyörittävä tietää, millaisia kustannuksia ja turhautumisen tunteita huonosti yhteensopivat liiketoiminnan hallinnan järjestelmät aiheuttavat.

– Palvelumme ainutlaatuisuus liittyy sen ominaisuuksien lisäksi tapaan, jolla se tuotetaan asiakkaalle. Me huolehdimme kokonaisuuden hallinnasta ja järjestelmän sopeuttamisesta yrityksen prosesseihin. Otamme myös täyden vastuun kokonaisuuden ja integrointien toimivuudesta.

Lindholm kertoo, että ratkaisun yhdessä tuottavat yritykset ovat tehneet pitkään ketjussa työtä useamman asiakkuuden ympärillä, mikä on mahdollistanut yhteistyön toimivuuden testaamisen myös teknisellä tasolla.

– Haastavin asia ketjussa teknisesti on varastonhallinnan ja kassajärjestelmän yhteistyö, ja se toimii meillä valmiiksi täydellisesti isommassakin mittakaavassa. Suurin tämän kohderyhmän asiakkaamme on hoitanut ratkaisullamme sujuvasti 120 myymälän ja keskusvaraston hallintaa.

Ratkaisun tuottavat yhdessä SKJ Systems / Flowvy-kassavirtaratkaisu, Nethit Systems, Herales, Supermind ja Logmaster.

Kiinnostuitko?

Ratkaisun tuottajat ja yhteystiedot:

Tilaus- ja toimitusketjun digitalisointi
Herales huolehtii tuotetiedon ja ostamiseen liittyvien tilaus ja toimitussanomien sähköisestä sanomavälityksestä (ToimittajaHub). Herales tarjoaa asiakkaillemme myös Ketjunohjaus -ratkaisuja.
Lisätietoja: Kari Riipinen, 0400 217 105, kari.riipinen(at)herales.fi

Asiakaskohtaamisen ja kassavirran hallinta eri toimialoilla
SKJ Systemsin Flowvy myymäläjärjestelmät, ketjunohjaus, keskitetyt palvelut sekä varastojen ja ostamisen hallinta ja Nethit Systemsin Flowvy verkkokauppa.
Lisätietoja: Jouni Hyttinen, 0500 570546, jouni.hyttinen(at)skj.fi

Operatiivisen ostamisen helpottaminen asiakasyrityksessä
Supermind valikoimanhallintaan, menekin ennustamiseen ja tilausten automatisoimiseen.
Lisätietoja: Petri Lindholm, 0400 420 583, petri.lindholm(at)supermind.com

Varaston hyllytyksen ja keräilyn hallinta, WMS
Logmasterin logistiikan tiedonhallintajärjestelmän avulla hoituvat tilausten vastaanotto ja hyllytys, tilausten keräily ja toimitus sekä eräseuranta varastossa ja jakelun ohjaus.
Lisätietoja: Tommy Kaustio, 044 751 3355 tommy.kaustio(at)logmaster.fi

Moni yritys on voinut tähän saakka vain haaveilla ostamisen ja myynnin prosessien automatisoinnista ja täydellisyyttä hipovasta tuotevirran kokonaishallinnasta. Nyt SKJ Systems, Herales, Supermind, Logmaster ja Nethit Systems ovat kehittäneet palvelun, joka vastaa suoraan tähän tarpeeseen. Yhteishankkeen pani alulle SKJ Systems Oy täydennyksenä Flowy -kassavirtaratkaisuun.

Lue seuraavaksi

05/05/2024
Ajankohtaista HeralesHub Verkkokaupat
Dropshipping: Verkkokauppaliiketoiminnan kasvun vauhdittaja
Lue lisää
05/02/2024
Ajankohtaista HeralesHub Verkkokaupat
Sähköiset toimittajaliittymät: Avain verkkokaupan menestykseen
Lue lisää
06/01/2024
Ajankohtaista HeralesHub Ketjut Myymälät Ravintolat Tavarantoimittajat
Mikä on EDI? Osa 3.
Lue lisää
Ota yhteyttä

Jätä viesti tai varaa aika tapaamiselle